słabe opady śniegu 0.35 °C, słabe opady śniegu

Youtube

Menu

Kryteria rekrutacji

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Na podstawie Uchwały NR XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz na podstawie Uchwały NR XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów określono:

  1. Kryteria wraz z liczbą punktów przyznawane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sławków:

1) rodzice, opiekunowie prawni (rodzic, opiekun prawny w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracujący, studiujący lub uczący się w systemie stacjonarnym - 20 punktów.

2) dzieci, które w roku poprzednim po przeprowadzeniu procesu rekrutacji nie zostały przyjęte do przedszkola - 12 punktów,

3) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola - 5 punktów,

4) dzieci ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną - 5 punktów,

5) rodzina objęta opieką MOPS lub nadzorem Kuratora Sądowego - 4 punkty.

  1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły, zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki,

2) oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o nieprzyjęciu dziecka w roku poprzednim do przedszkola,

3) oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa dziecka,

4) opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

5) decyzja MOPS, prawomocny wyrok sądu w sprawie ustanowienia kuratora.

  1. Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów przyznawanych w kolejnym etapie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sławków:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów,

2) w obwodzie szkoły pracuje przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów ucznia - 7 punktów

3) niepełnosprawność ucznia - 5 punktów

  1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,

2) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że pracuje w obwodzie szkoły,

3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

 

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.